studi goves diseño

Duplex Torre Blanca

Població: Sant Cugat del Valles
Any: 2019

Amb aquesta distribució voliem centralitzar en una única habitació, uns espais generosos d'emmagatzematge de roba. Aprofites la màxima llum amb el gran lluerna que disposa l'habitació i donar continuïtat a l'espai amb el bany, el qual connectem i enllacem l'espai exterior amb l'interior amb el mateix llenguatge en materials.

Unificació de pavimetos de tota la planta, millora de la il·luminació i restailing de la espalera d'accés a la planta primera.
Traslladant els mateixos colors neutres i lluminosos a estades, passadissos de comunicació i escala.

studi goves diseño
studi goves diseño
studi goves diseño
studi goves diseño
studi goves diseño
studi goves diseño
studi goves diseño
studi goves diseño
studi goves diseño
studi goves diseño

Desarrollo Web Dynam-iq